Психологія
Термін проведення дистанційного курсу

Навчання буде проводитись протягом 17 навчальних тижнів. Про початок навчання буде повідомлено на стартовій сторінці сайту.

Особливості реєстрації в дистанційному курсі


Для реєстрації в курсі виконайте такі кроки


1) внесіть свої вихідні дані в реєстраційну карту навчального середовища (режим доступу http://dn.mdu.net.ua/ku/1k04/);

NB: ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ свій логін і пароль!

2) Зареєструватися потрібно протягом першого тижня навчання;

3) Ви зможете розпочати навчання лише після того, як тьютор надасть Вам доступ.

Навіщо вивчати курс "Психологія"

Курс „Психологія” посідає одне з провідних місць серед дисциплін, що вивчаються. Сучасний економічний і культурний розвиток українського суспільства послідовно повертається до психологізації, оскільки людина займає центрову позицію в усіх соціальних перетвореннях. Без широкого розповсюдження і поглиблення психологічних знань, потребу в яких сьогодні відчувають спеціалісти, неможливі суспільні реформації. Спроба розв’язання цього завдання на засадах модульної організації змісту навчальної дисципліни здійснена у навчально-методичному посібнику «Психологія», який призначений для студентів непрофільних спеціальностей і покликаний зробити значний внесок у формування загальноосвітнього рівня майбутніх фахівців.

Мета курсу


Освітньо-виховна мета курсу передбачає наступне:

• ознайомити студентів з розвитком психологічної науки;

• зформувати у студентів адекватне представлення про методи і задачі психології, її основні категорії, місце серед інших наук;

• представлення загальної картини про психологічні знання, закономірності та можливості психології;

Що вмітимуть слухачі?


Після освоєння дисципліни студенти повинні знати і вміти:

• теоретичні основи загальної та вікової психології;

• методи психологічного дослідження, етапи розвитку психології як науки;

• основні закономірності психічних явищ;

• використовувати отримані в ході курсу знання у практичній діяльності;

• виявляти особливості людини, які пов’язані з життям в суспільстві;

Для участі в курсі необхідно:


- уміння працювати в браузері Internet Explorer;

- наявність початкових навичків роботи з Microsoft Office.

Автори курсу:


Мазур Валентина Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри комп"ютерних систем і мереж механіко-математичного факультету

Прасол Дмитро Вікторович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і вікової психології

Тьютори курсу:


Мазур Валентина Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри комп"ютерних систем і мереж механіко-математичного факультету

Прасол Дмитро Вікторович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і вікової психології

Особливості навчання в курсі


Протягом навчання ви зможете звертатися за консультацією до тьютора, спілкуватися з іншими слухачами, виконувати завдання різного змісту і складності.

© Мазур В.М., Прасол Д.В., МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010, Всі права захищено